Kommunen er organisert etter en såkalla "flat" struktur. Dette inneber at det er kun to leiarnivå, rådmannen og 6 einingsleiarar, desse utgjer rådmannens leiargruppe. 
 
Det er i einingane tenesteproduksjonen mot innbyggaranen skjer. Rådmannen har ein eigen stab som har til formål å utvikle, støtte og følge opp einingane. Rådmannen har og eit toppleiarteam, med leiarar frå staben. Informasjon om stab og kommunale tenester finn de i menyvalet til venstre.

Midsund kommune har idag omlag 220 fast tilsette. Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver byr på ein spanande kvardag for dei tilsette.


Klikk her å lese om rådmann og stab.

Klikk her for å lese om einingane.
 
 
Sist oppdatert: 27.02.2017