Postadresse:      Midsund omsorgssenter, Tunvegen 42, 6475 Midsund
Besøksadresse:  Midsund omsorgssenter, 1.etasje

Telefon: 71 27 05 89
e-post: aktivitetssenter@midsund.kommune.no

aktivitetssenter  .jpg"

Tilsette på aktivitetssenteret:

Arbeidsleiar - Ann Merete Rakvåg
Aktivitør

 
Opningstidene: Tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 15.00
 

Om senteret:

Midsund  aktivitetssenter blei opna i mai 2001.

Vi driv for det meste med ulik håndarbeid, maling og opprekk av feilstrikk. Produkta vi lagar blir selde i salsboda i opningstida. Det er gymnastikk på faste dagar. Vi legg vekt på at det skal vere eit sosialt og triveleg miljø.

Vi har ope for eldre, psykisk utviklingshemma og de med psykiske lidelser.

Søknadsskjema finn du her .

Ta kontakt med Midsund aktivitetssenter tlf. 71 27 05 89 eller
omsorgstenesta, tlf. 71 27 05 00 for meir informasjon.

Betaling:  Pris pr dag: 107,- inkl. middag, kaffi, henting og bringing.Sist oppdatert: 17.01.17