Barneverntenesta

 

Midsund kommune har inngått samarbeid med Molde og  har hovedkontor i Molde.

Telefonnr er 71 11 10 00

Besøksadresse:
Gotfred Lies plass 4
Postadresse:
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Mailadresse:

barnevern@molde.kommune.no

 

Barnevernvakt for kommunene Molde, Midsund, Aukra og Eide

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakta_350x233.jpg

 

976 01616 er telefonnummeret til barnevernvakta 

Aktiv vakt:  Fredag fra kl. 15.00-23.00 og lørdag fra kl.19.00 - 24.00 sitter barnevernvakta på barneverntjenestens kontor eller på poltistasjonen i Molde, da er det alltid to

barnevernarbeidere på jobb.  

Passiv vakt: På ukedager etter klokken 15.40 har de som jobber i vakta"passiv vakt" det vil si at de besvarer telefonen og vil prøve å hjelpe så raskt som mulig.

Henvendelser på dagtid
På dagtid er vakttelefonen stengt, da kan du ringe Barneverntjenesten på telefon 71 11 10 00.

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  •  vold eller er vitne til vold
  •  seksuelle overgrep
  •  foreldre som ruser seg
  •  omsorgssvikt
  •  kjønnslemlestelse
  •  tvangsgifte

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Videre vil barnevernvakta vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakta.

 

Skjema som nyttast :    Bekymringsmelding til barneverntenesta frå privat melder

                                    Bekymringsmelding til barneverntenesta frå offentleg melder

                                    Besøksheim, rapportskjema PDF document ODT document

                                    Besøksheim, timeliste PDF document ODT document

                                     Tilsynsførar, rapportskjema PDF document ODT document

                                     Tilsynsførar, timeliste PDF document ODT document

                                    Støttekontakt, timeliste PDF document ODT document

                                    Reiserekning for fosterforeldre PDF document ODT document


 

barnevern.jpg"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante lenkjer:
 
Ei oppfordring til å melde seg som tilsynsførar
 
Søknadsprosess, skjema og reglar om alle typar adopsjon. Utanlandsadopsjon, stebarnsadopsjon, forsterbarnadopsjon.
 
Ulike tiltak frå det statlege og kommunale barnevern. Institusjonar, fosterheim, heimebaserte tiltak.
 
Parterapi, familieterapi og mekling. Informasjon om familivernets tilbud.
 
Adresser til alle familivernkontor.
 
Bufdir har ei rekkje tilskottsordningar retta mot ungdom og frivillige organisasjonar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert: 16.09.16