feiebilde_200x150

Feiarvesenet skal no følgje opp hytter og fritidshus

Brannstatistikken viser at det oppstår for mange brannar i tilknyting til piper og eldstadar i hytter og fritidshus. Ofte skuldast brannane feil montering, manglande vedlikehald eller feil bruk av fyringsanlegg. Myndigheitene har difor bestemt at feiarvesenet og skal følgje opp fyringsanlegg i hytter og fritidshus. Ved behov skal røykkanalane feiast.

 

Midsund kommune har brannsamarbeid med Molde brann og redning og for feiarvesenet vil oppfølging av hytter og fritidshus bli eit prioritert område i tida framover. I og med at det er mange hytter og fritidsbustadar som ligg avsides, eigar kan bu langt unna og at dette første runde med oppfølging, reknar vi med ein del utfordringar i starten. Vårt mål er å få til eit best muleg  samarbeid med eigarane og at vi oppnår eit løft for brannsikkerheita.

 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med feiing av fyringsanlegg for Midsund kommune

Melding om brann eller forureining - RING 110

 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Midsund kommune og Molde kommune for å sikre at vi har ei fullgod brann - og feie-/tilsynsordning. Klikk her for å lese om  Molde brann -og redningsavd.

brannbil  Tilsynsinspektøren har ansvaret for å gjennomføre feiarvesenet sine oppgåver etter lov om brannvern og forskrift om brannforebyggende tiltak.

I Midsund kommune skal det vere fast feiing minimum 2.kvar år og tilsyn kvart 4. år. Dette vert dekt gjennom det årlege feiegebyret.

Årsgebyr for feiing og tilsyn

Info feiarteneste PDF document ODT document

Søknaddskjema for bruk av eld utandørs

Adresse Midsund kommune, 6475 Midsund
Telefon 71 27 05 25
Telefax 71 27 05 01
epost oddny.gangstad@midsund.kommune.no
Førstesekretær Oddny Grete Gangstad  (feieabonnement og fakturering)
   
   

Ansvarleg for utføring av feiing:

Adresse Molde brann- og redningsavdeling
Birger Hatlebakksveg 30, 6415 Molde
Telefon

71 19 18 09

Mobil 90 63 59 84
epost morten.kvam@molde.kommune.no
Tilsynsinspektør Morten Kvam
   
   

 


Sist oppdatert: 09.09.16