Butenesta er organisert under eining Helse og omsorg der Martha Midtbø er leiar.

 

myratun.jpgButenesta er ei teneste som gir omsorg og hjelp til personar med psykisk utviklingshemming.

 

 

Adresse
Myratun
Midsund kommune, 6475 Midsund
Telefon 71 27 81 60
Leiar Martha Midtbø 71 27 81 61
epost


 martha.midtbo@midsund.kommune.no

   
   

 


Bilde frå Istad-bygget
istad-alle_350x211.jpg

Butenesta i Midsund yter tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Vi jobber innenfor fagretningen «målretta miljøarbeid» hvor fundamentet i arbeidet er langsiktige målsetninger om en trygg og god hverdag for den enkelte. Vi legger stor vekt på selvbestemmelse/medbestemmelse samt faglige vurderinger.

 Vi yter tjenester blant annet i form av miljøarbeid, bistand i daglige gjøremål, aktivitet på dagtid, følge til lege/tannlege etc og organisering/gjennomføring av turer/ferier.

 Vårt mål er at de vi yter tjenester til , og deres pårørende skal oppleve at de mottar faglige gode tjenester gitt av engasjerte og initiativrike tjenesteytere.

 

Sist oppdatert: 01.03.2017