Kontaktinformasjon:

Demenskoordinator:     vernepleiar Solveig Håbet

Telefon: 71 27 05 75
Mobil: 48 89 56 41
E-post: demensk@midsund.kommune.no


Demenskoordinator held til i underetasjen på Midsund sjukeheim på lensmannskontoret..
 

Til stades onsdagar:         08.00 - 15.30
 

Kven kan ta kontak?

  • personar med begynnande demens
  • pårørande
  • ansatte i helse- og omsorgstenesta

Kor tid kan ein ta kontakt?

  • om ein har bekymringar
  • ønske om utreiing og/eller få stilt diagnose
  • pårørande som har behov for informasjon eller annan oppfølging


Vi har tett samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling på Molde sjukehus. Dei kjem regelmessig ut til oss på Midsund med spesialsjukepleier og lege som har demens som sitt spesialfelt. Om det er pasientar som skal takast opp på møter med alderspsykiatrien må sakene meldas til demenskoordinator. Dette må vere gjort minst ei veke før desse møtene då ein må hente inn tilstrekkeleg informasjon på førehand.
Ta kontakt for meir informasjon.

I følge st.meld. nr.45 "Mestring, muligheter og mening", skal alle kommunar innan 2015 ha satt utreiing av demens i system.

For meir informasjon om demens kan du klikke deg inn på følgjande linkar: