Administrasjonssystema til kulturskulane som blir slått saman (Midsund, Molde og  Nesset) er allereie konvertert, sjølv om ikkje den formelle samanslåinga skjer før etter nyttår. Ein søkjer seg derfor no inn i Molde kulturskole, ved å klikke her.     

Søknadsfrist er 15. mars. Det vil vere mogleg å søkje etter denne fristen, også. Vi kan ta opp elevar heile året, dersom det er plassar ledige.

Dersom du allereie er elev, må du re-registrere deg innan denne datoen. Det gjer du her