Tema: Visjon, Identitet og satsingsområder Konferansier: Arild Hoksnes

http://www.nyemolde.no/velkommen-paa-folkemoeter.6244065-408421.html