Midsund Helsesenter gjev tilbod om

Midsund.helsesenter.høy_320x172.jpg

Helse er organisert under eining Helse og omsorg, med einingsleiar Leif Arne Lagesen.
Fagleg overordna ansvar: Kommuneoverlege - Thomas Rakvåg
 
Opningstid telefon: 08.30 - 15.00
Opningstid kontor: 08.00 - 15.30
 
Legevakt: 116 117
AMBULANSE: 113

Kontakt oss:
Postadresse: Midsund Helsesenter, Bukthaugvegen 2, 6475 Midsund
Telefon: 71 27 05 50
Telefax: 71 27 05 51
E-post: legekontoret@midsund.kommune.no (kun til administrativt bruk)
Kart: Midsund Helsesenter