Midsund kommunevåpen blei stadfesta ved Kongeleg Ressolusjon 1987 og heraldikken om motivet er følgjande:   

"Øyar i havet"

Blå botn mot sølv øyar. Dei to trekantane i våpenet symbolierer ei øy som speglar seg i havet, noko som vitnar om kommunen si nære tilknytning til nettopp havet.
Fargekodar:
Blå: 3M Scotchcal 100-123 Light Blue
Sølv: 3M Scotchcal 100-58 Aluminium (sølv)
Sist oppdatert: 13.12.05