Gjeldande frå 01.01.2019

Heilårsbustad (tømming kvart 2.år) inntil 6 m3 kr ,-
Fritidsbustad (tømming kvart 4.år) inntil 6 m3 kr ,-

Midøy - tømming haust 2017.

Otrøya - august/september 2018.

Prisane er inkl. mva