Gjeldande frå 01.01.2018

Prisar inkl. mva

Forb.gebyret blir rekna etter storleiken på bygget (stipulert forbruk) eller etter målt forbruk  kr. 9,21/m3

Abonnementsgebyr:

Kr 2 711,-       for bustader og hytter
Kr 10 148,-     for kontor/service m.m.
Kr 14 716,25  for industribygg
Kr 3 043,-       for landbruksbygg, driftsbygg fiske/fangst og lager
Kr 1 863,50    for naust m.m.
Kr 2 712,-       for små forsamlingshus
Kr 788,-          for garasje, uthus

Generelt: Alle abonnentar skal betale både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Leige av vassmålar......Kr. 330,00