Gjeldande frå 01.01.2018

Prisar inkl. mva

Forbruksgebyr………. ..........Kr.8,60 /m3
Gebyret blir rekna etter storleiken på bygget (stipulert forbruk) eller etter målt forbruk

Abonnementsgebyr:

Kr 1 771,-     for bustader og hytter
Kr 5 497,50  for kontor, service m.m.
Kr 7 894,-     for industribygg
Kr 1 771,-     for landbruksbygg, driftsbygg fiske/fangst og lager
Kr 1 494,50  for naust m.m.
Kr 426,50     for garasje, uthus
Kr 1 771,-     for små forsamlingshus

Generelt: Alle abonnentar skal betale både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.