Før utbygging av Selvika bustadfelt.
selvika.forEtter utbygging av Selvika bustadfelt - 16.06.05.
selvika.etter