Manntalet leggjast ut til ettersyn i veke 30.
Manntalet ligg ute til og med valdagen.

For krinsen Sør- og Nord-Heggdal m/Tautra          på Coop Midsund BA
For krinsen Raknes, Rakvåg og Ræstad                på Coop Midsund BA
For krinsen Midsund, Ugelvik og Akselvoll              på Coop Midsund BA
For krinsen Søre og Nordre Midøy                            på Coop Midsund BA

I tillegg blir heile manntalet lagt ut på kommunehuset, Servicekontoret