Det er høve til å røyste på førehand frå og med 10. til og med 7. september.

Dersom du på grunn av sjukdom eller andre årsaker ikkje kan komme til røystelokalet, kan du søkje om å få røyste der du bur (ambulerande røysting).

Førehandsrøysting skjer på desse stadane:
Kommunehuset, Servicekontoret:
Måndag - fredag                 kl 08.00 - kl 15.30
Laurdag 1. september      kl 12.00 - kl 16.00
Torsdag 6. september      kl 08.00 - kl 19.00

Midsund sjukeheim:
Måndag 3. september       kl 10.00 - kl 13.00

Ambulerande røystemottaking:
Søknadsfristen for ambulerande røystemottaking er tysdag 4. september 2007 kl 15.00
Søknaden skal sendast Midsund Valstyre, 6475 Midsund

               Hugs legitimasjon!