Jordmortenesta

Kommunejordmor;   Ingeborg Drejer Thomassen         tlf 71 27 05 58 / 71 27 05 50

 

Midsund kommune har jordmor i 25 % stilling. 

 

Jordmor gir tilbud om oppfølging av kvinner som venter barn og hennes familie. Den gravide tar selv kontakt med jordmor/ekspedisjon på legekontoret for timebestilling.

Jordmortjenesta er tilgjengelig for alle kvinner som bur i kommunen uavhengig om en bruker lege i Midsund eller andre stader.

Jordmor utfører svangerskapskontroller og gir tilbud om heimebesøk etter fødselen.

Målet for tenesta er å trygge mor si helse fysisk og psykisk, sørge for at dei sosiale forholda er akseptable, førebu familien på ein ny livssituasjon, for derigjennom å trygge barnet sine oppvekstforhold både i og utanfor mors liv. For å oppnå dette samarbeider jordmor med lege, fødeavdeling/poliklinikk, helsesøster, NAV og andre aktuelle instanser.

Jordmor er også tilgjengelig for samtale før og etter ein abort, om samlivsspørsmål og prevensjonsveiledning.

Ønsker du en samtale med jordmor om et annet tema så ta gjerne kontakt.