Jordmortenesta

Kommunejordmor;   Ingeborg Drejer Thomassen         tlf 71 27 05 58 / 71 27 05 50

Midsund kommune har jordmor i 25 % stilling. 

 

Jordmor gjev tilbud om oppfølging av kvinner som venter barn og hennar familie. Den gravide tek sjølv kontakt med jordmor for timebestilling.

Jordmortjenesta er tilgjengelig for alle kvinner som bur i kommunen uavhengig om en bruker lege i Midsund eller andre stader.

Foruten svangerskapskontrollar, gjev jordmor tilbod om svangerskapskurs og heimebesøk etter fødselen.

Målet for tenesta er å trygge mor si helse fysisk og psykisk, sørge for at dei sosiale forholda er akseptable, førebu familien på ein ny livssituasjon, for derigjennom å trygge barnet sine oppvekstforhold både i og utanfor mors liv. For å oppnå dette, samarbeider jordmor med lege, fødeavdeling/ poliklinikk, helsesøster, sosialltenesta og andre aktuelle instanser.

Jordmor er også tilgjengelig for samtale før og etter ein abort, om samlivsspørsmål og prevensjonsveiledning.

Ønsker du en samtale med jordmor om et annet tema så ta gjerne kontakt.