Telefon: 71 27 05 82
e-post:
live.klauset@midsund.kommune.no

Kjøkkenet ved Midsund sjukeheim lagar kvar dag 70 - 80 middager. Brukarane er bebuarar på sjukeheimen, heimebuande og brukarar av aktivitets-senteret.
I tillegg til dette leverer vi frokost, kveldsmat, kaffimat, kantinemat og mat til møter og kurs. Vi bakar alt av brød og anna gjærbakst, kaker, lefser og anna.
Kjøkkenet har 3,7 stillingar.

Det er ein god arbeidsplass og vårt mål er : Alltid fornøgde brukarar!

Det er entusiasme, pågangsmot og ønske om å yte personleg service som driv oss.

Helsing frå oss på kjøkkenet


Tilsette ved kjøkkenet:

Avdelingsleiar kjøkken/kokk - Live Klauset
Nestleiar kjøkken/kokk - Hema Rakvåg
Fagarbeidar/Kokk - Eli Rigmor Ræstad
Fagarbeidar/Kokk - Ann Heidi Ræstad
Vikarar - Irene Venheim og Jannicke Myklebust NygårdSist oppdatert: 17.01.17