Postadresse:
Midsund kulturskule, Kommunehuset, Utsidevegen 131, 6475 Midsund
 
Telefon:
Sentralbord: 71270500
Kulturskulen v/ rektor: 71270536/ 90122742
 
 
Sjå kontaktinfo til dei enkelte lærarane under fanen "tilsette".