soknerad.jpg" 
Kyrkjekontoret ligg i 1. høgda i kommunehuset.

Kontortid: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00-14.00.
Presten er vanlegvis å treffe på kontoret tysdag og torsdag 10-12.
Telefon 71 27 05 10
 
Kyrkja har eigen heimeside: www.midsund.kyrkjer.no

E-post til Midsund sokneråd: kyrkjekontoret@midsund.kommune.no
E-post til kyrkjeverja: svanaug.lervik@midsund.kommune.no
E-post til presten:
 
 

Gudstenester

Gudstenestene vert kunngjort i Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Kyrkjebladet for Aukra, Midsund og Sandøy. Årleg er det ca 60 gudsteneste, av desse 45 på søndagar og helgedagar.

Gudstenesteplan våren 2018

7. januar - Kristi openberring
Otrøy kyrkje kl 11.00 Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Bibelmisjon v/Bibelselskaet.

21. januar – 3. søndag i openberringstida
Otrøy kyrkje kl 11.00: Familiegudsteneste ved Sunde og Tofte. Lys Våken. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.

4. februar – 5. søndag i openberingstida
Otrøy kyrkje kl 11.00: Høgmesse ved Sunde.. Takkoffer til Normisjon.

11. februar – Fastelavnssøndag
Nord-Heggdal kapell kl 11.00: Familiegudsteneste ved Sunde og Tofte. Minikonfirmantane deltek. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi.

14. februar – Askeonsdag
Otrøy kyrkje kl 19.00: Allment skriftemål og nattverd. Sunde, Tofte og konfirmantane.

18. februar - 1. søndag i fastetida
Otrøy kyrkje kl 11.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Stefanusalliansen.

4. mars –3. søndag i fastetida
Nord-Heggdal kl 11.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Bibelleseringen. 

11. mars – 4. søndag i fastetida
Søre Midøy kapell kl 11.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Kyrkjebladet.

18. mars Maria Bodskapsdag
Otrøy kyrkje kl 11.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til SOS Barnebyer. Kyrkjekaffi. Ca 12.30: Kyrkjelydens årsmøte.

29. mars – Skjærtorsdag
Midsund Omsorgssenter kl 11.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Otrøy kyrkje kl 19.00: Kveldsmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Menneskeverd.

30. mars - Langfredag
Otrøy kyrkje kl 11.00: Pasjonsgudsteneste ved Sunde.

1. april - Påskedag
Otrøy kyrkje kl 11.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband.
Nord-Heggdal kapell kl 17.00: Høgmesse ved Sunde. Nattverd. Takkoffer til Det norske misjonsselskap.

 

Årsmeldinga

Årsmeldinga finn du på denne sida. Den er og lagt ut på tannlege- og legekontoret,
kommunehuset og daglegvarebutikkane i Midsund.
 

 

Vedtekter for gravplassane i Midsund

Medlemar i Soknerådet
namn
Daniel Sjøvik, leiar
Kristi Jenset, nestleiar
Ståle Stølen
Yendami Petit Sjøvik
Liv Johanne Opstad
Kåre Terje Bjørnerem
Varamedlemar
namn
Ann Elin Nygård Myhre
Nils Stian Rakvåg
Reidar Heggdal
Asbjørn Malvin Ræstad
Oddlaug Jorunn Røsvik Misund
 
For kommunen møter Nora Helene Blø med vara Adrian Sørlie i fellesrådet.
 

I Midsund sokn er det tre kyrkjehus:
Otrøy kyrkje frå 1878.

300 sitteplassar.

Gudsteneste annankvar søndag.
kirka  .jpg"

Nord-Heggdal kapell frå 1974.

120 sitteplassar.

Gudsteneste ein gong i månaden.
kapellet  .jpg"

 


Søre Midøy kapell,

som er gamleskulen på Midøy.

35 sitteplassar.

Gudsteneste fire gonger i året.
midy kapell  .jpg"
 
 
Tilsette
Sokneprest:
Kyrkjeverje: Svanaug Lervik
Kantor David Williamson
Klokkar: Perdy Raknes
Kyrkjetenarar: Kristi Jenset og Per Steinar Aasheim
Trusopplærar: Evy Marie Tofte

Kyrkjelyden har også eige diakoniutval, trusopplæringsutval, gudstenesteutval og misjonsutval.


Kveldsbilde av Otrøy kyrkje_600x398.jpg
Foto. Per Steinar Aasheim