Midsund skule er ein fulldelt 5 til 10 skule med om lag 165 elevar. Skulen vektlegg fagleg fornying med vekt på sosial samhandling, vurdering for læring, samarbeid skule- heim og friluftsliv.

Bilde: Midsund skule er den største skulen i kommunen. Her går elevar frå femte til tiande klasse.

midsund skule

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Midsund skule, Industrivegen 3, 6475 Midsund
Telefon 71 27 81 40
Telefax 71 27 81 41
epost midsund.skule@midsund.kommune.no
Heimeside http://www.midsund.skule.no/
Einingsleiar Stian Løken
 

 

Skulerute 2018 - 2021 PDF document ODT document

Meldingsskjema til bruk ved fråver PDF document ODT document