Om lag 20-25 personar får kvart semester tilbod om opplæring i norsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.
 

Adresse Midsund kommune, 6475 Midsund
Telefon 71 27 05 32 / 41 65 78 33
epost siv.haaseth-eik@midsund.kommune.no
Kontakt Siv Janne Håseth-Eik

 

Midsund har eit voksenopplæringstilbod til minoritetsspråklige i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er for dei som etter lova har rett og plikt til det, men også dei som ikke har rett til gratis opplæring kan delta. Disse må  betale en egenandel for undervisninga.
Frå 1.aug 2017 har Midsund eit begrenset tilbud om norskopplæring. Inntil vidare gis det berre norskopplæring til bosatte flyktninger og familiegjenforente innbyggjara med rett og plikt til norskopplæring.
Arbeidsinnvandrere uten rett og plikt til norskopplæring må foreløpig vente til det kan gis eit tilbod igjen.
Deltakarar uten rett og plikt til norskopplæring må  betale ein egenandel for undervisninga.
For deltakarar med rett og plikt er opplæringa gratis.

Klage
Får du ikke tilbod om undervisning, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon.
Klage på vedtaket skal sendes til kommunen. Overordnet klageinstans er Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 

Midsund vaksenopplæring er no blitt eigen prøvestad. Oppmelding via https://www.kompetansenorge.no/

 

Privatister (dei som skal betale for prøven sjølv) må sjølv melde seg opp til prøven på vox sin nettside. Her søker du opp  kommunen der du ønsker å ta prøvene.
Du finner mer informasjon om de nye norskprøvene på denne siden

 

Nye krav for de som skal søke norsk statsborgerskap :

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Hvem må ta prøven?

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøver:

Hvis du har bestått en av prøvene på norsk før, trenger du ikke å ta prøven på nytt.

For å søke statsborgerskap må du i tillegg dokumentere at du har ferdigheter på nivå A2 eller bedre i norsk muntlig og at du har gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap.
Noen kandidater kan også få fritak fra kravet om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.
Du kan lese mer om språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger her.
UDI forvalter regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap. Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.