Raknes skule har 65 elevar i 1. - 4. klasse med 8 tilsette. Den fulldelte skulen ligg ute på utsida av Otrøya og har stabile elevprognosar framover.

Uteskule og samarbeid med nærmiljøet er dei satsingsområda som skulen har komen lengst med. Oppe i furuskogen på Bergereset har foreldre og tilsette bygd ein gapahuk av tømmer frå øya, og denne er basen for både leik og læring. Sjø, fjøre, myr og skog ligg i nærområdet og blir utforska av elevane.

Adresse Midsund kommune, 6475 Midsund
Telefon 71 27 84 88
Telefax 71 27 82 93
epost raknes.skule@midsund.kommune.no
Heimeside Raknes skule
Rektor Åse Helene Stenerud
   

Skulerute 2018 - 2021 PDF document ODT document

SFO:
Raknes skule har ei skulefritidsordning som gir borna eit gratistilbod på 1-4 timar i skuletida, samt tilbyr eit betalt tilbod på fridagen til borna (onsdag og torsdag).


Dei som ikkje er faste abonnentar, kan melde seg på eit "drop-in"-tilbod for enkeltdagar eller timar. Førebels har det ikkje meldt seg nok born til å gje eit tilbod før og etter skuletid.