Du er her: | Om Midsund | | Artikkel

Reguleringsplan for Hytteområde Flesjå - Godkjenning av plan.

I medhald av § 12-3 i plan- og bygningslova av 27. juni 2008 har Midsund kommunestyre i møte 04.05.2017 eigengodkjent reguleringsplan for Hytteområde Flesjå.

Dokumenta kan sjåast på Kommunehuset.

Eigengodkjenninga kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker etter denne kunngjøringa. Frist innan den 1.6.2017.
 

Klagen må være grunngitt og vert å sende:
Midsund kommune, Planutvalet , Utsidevegen 131, 6475 Midsund

Krav om erstatning etter § 32 nr 1 eller krav om innløysing etter § 42 i plan- og bygningsloven må framsetes seinast tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet.
Krav om erstatning og innløysing skal rettes til kommunen.
 

postmottak@midsund.kommune.no

Teknisk

Levert av CustomPublish AS