I 1984 vart det innført tvungen renovasjonsordning i Midsund kommune, også for hytter og fritidshus.
Vi er medlem av Romsdal Interkommunale Renovsjonsselskap, Årøseterv. 56, 6422 Molde, tlf. 71 21 34 50. RIR.NO . RIR består av medlemskommunane Eide, Fræna, Molde, Midsund, Gjemnes og Nesset.

Renovasjonsgebyr 2017:

Gjeldande frå 01.01.2017

Prisar inkl. mva.

Vanlege bustadhus:

Varenamn

Standard

abonnement

Fellesabonnement

Kompostabonnement

Fastgebyr hushaldningsrenovasjon

1 431,50

1 431,50

1 431,50

Restavfall 140 l kvar 14.dag

631,16

315,58

631,16

Bioavfall 80 l kvar 14.dag

524,45

262,22

0,00

Papir 140 l kvar 4. veke

156,16

78,08

156,16

Plast 100 l kvar 4. veke

119,73

59,86

119,73

 

Midsund kommune har full kjeldesortering, med utsortering av plast, matavfall, restavfall, papir, glass og metall. Desse typane av avfall vert henta hos abonnentane etter eigen kalender for henting. Slik kalender kan du få ved å ta kontakt med oss eller RIR. Kalenderen er og utlagt på rir. si heimeside.

 

Adresse Midsund kommune, 6475 Midsund
Telefon 71 27 05 25
Telefax 71 27 05 01
epost oddny.gangstad@midsund.kommune.no
Førstesekretær   Oddny Grete Gangstad
   
   


Returpunkt for levering av glass og metall
Midsund sentrum v/ Best-stasjonen
Sør Heggdal


Returpunkt for hytterenovasjon
Otrøy
Solholmen fergekai
Nord Heggdal, parkeringsplass v/kapellet
Parkering Klausethjellen
Parkering Marinaen, Midsund sentrum
Magerøy
Raknes v/Raknes skule
Rakvåg parkering ved Holsvatnet
Rakvåg parkering Vågsdalen
Sundsbø
Midøy
Parkering ved Sandan
Søre Midøy v/vegkryss opp til Midøy skule)
Dryna fergekai


Returpkt. for spesialavfall
Best-stasjonen
Miljøstasjonen i Stormyra

 

Returpkt. for anna avfall

Miljøstasjonen i Stormyra v/A/S Miljøtransport tlf. 71 27 91 50

Åpningstid:

Tirsdag (stengt om vinteren)
Tirsdag 13.00 -19.00 (sommartid)
Torsdag 13.00-19.00 (heile året)

Sommartid/vintertid følgjer klokkestillinga i forhold til sommartid og vintertid.

Her kan du sjølv levere det avfallet du ikkje kan kaste heime

 • klart og farga glas
 • metall
 • klede og andre tekstiler
 • plast
 • isopor
 • hageavfall
 • trevirke
 • asfalt
 • betong
 • kuldemøbler
 • kvitevarer
 • elektronisk avfall
 • bilbatteri og andre batteri
 • spesialavfall
 • restavfall

Renovasjonsabonnement

Vi kan tilby forskjellige typar renovasjonsabonnement:

Vanleg hushaldningsabonnement:  
Fellesabonnement:

Etter søknad kan to eller fleire husstandar (naboar) gå saman om eit fellesabonnement. Det er avfallsmengda som avgjer om ein slik søknad vert innvilga. Ved deling av abonnement vert det gjeve rabatt på standardgebyret.

Kompostabonnement: Ved overgang til heimekompostering må det skrivast kontrakt PDF document ODT document med kommunen.

Felles kompostabonnement:

Sjå fellesabonnement. Kontrakt PDF document ODT document må skrivast.
Fritidsabonnement m/stativ: Abonnenten har stativ ved sin eigedom.
Næringsabonnement: Ta kontakt m/RIR


Lenker

Midsund

Sentrale lover og forskrifter

Sjå abonnementsgebyr

Forskrift om begrensing av forurensing.

Forskrift for tvungen renovasjon,
tømming av slamavskiljere m.m i RIR-kommunene.