Dei fleste servicefunksjonane ligg i Midsund sentrum. Her finn ein post i butikk, folkebibliotek, helsesenter og kommunehus. Av privat tenesteyting finn ein bensinstasjon, kolonialbutikkar, frisør, bank, taxisentral, elektrisk forretning, husflidsforretning, sportsforretning og kafèar.


  Bilde: Midsund sentrum.senteret
Kommunen har ledig industri- og serviceareal i Stormyra industriområde, her er og djupvasskai og lagerplass for kjølecontainere.
 

  Bilde: Midsundbukta ein fin sommardag.
sommar


Sist oppdatert: 23.09.13