Her finn du ei oversikt over ulike søknadsskjema og blankettar. Skjemaene er lagt ut i .odt-format (Open Office) og i PDF-format som kan opnast i programmet Adobe Acrobat Reader. Om du ikkje allereie har det kan du laste det ned her.

Skriv ut skjema, fyll inn opplysningar og send inn pr post. Gje oss tilbakemelding om det er skjema/blankettar som du saknar på denne sida.

 


Sentraladministrasjonen

 

Tekniske tenester


 

Oppvekst og kultur

         

 

 

Helse-, sosial- og omsorgstenester

Nav

 .   Søknad om bustønad

 .   Søknad om startlån

Økonomikontoret

     *    Skjema for oppretting av AvtaleGiro

 

 

Sist oppdatert: 14.4.2016