Ryddeaksjonssekkar kan hentast på

Miljøstasjonen                                                                                      Kommunehuset

Tysdag 13.00-19.00 (sommartid)                                                         Alle dagar

Torsdag 13.00-19.00 (heile året)                                                          09.00-14-30

I år vil det ikkje køyre ekstra bil for å hente avfallet. Avfallet vil bli henta av den vanlege renovasjonsruta.

Dersom du legg ryddeaksjonssekkar ved vegkant må du ringe RIR på tlf. 71 21 34 50 og melde frå kvar sekkane ligg, sekkane kan og leverast på Miljøstasjonen gratis eller plasserast ved din eigen renovasjonssdunk.

Skulle det vere større, tunge ting du finn ta kontakt med RIR.

Meir informasjon finn du www.rir.no.

 

TEKNISK