Planen er etter § 12-2. Områderegulering.

Formål med planen er å byggje gangveg på nordsida av Fv.668 frå Fjøsbakken – Krafsebukta. Samt å legge vassleidning i same området (mellom Midsund og Rakvåg vassverk) i gangvegkroppen.

I tillegg til at saka ligg på heimesida til Midsund kommune, vil den også ligge tilgjengeleg på Servicetorget i Midsund kommune.

 Eventuelle innspel må vere sendt til Midsund kommune, utsidevegen 131, 6475 Midsund, eller til postmottak@midsund.kommune.no

innan 25.juni 2018

Spørsmål om varsel til oppstart av reguleringsplanen kan rettast til Midsund kommune servicekontoret.

Rådmannen