Planen er etter § 12-2. Områderegulering.

Formål med planen er å regulere område til nytt Midsund vassverk-reinseanlegg og avsette område til parkering for Midsundtrappene.

I tillegg til at saka ligg på heimesida til Midsund kommune, vil den også ligge tilgjengeleg på Servicetorget i Midsund kommune.

Eventuelle innspel må vere sendt til Midsund kommune, Utsidevegen 131, 6475 Midsund, eller til postmottak@midsund.kommune.no

innan 25.juni 2018.

Spørsmål om forslag til reguleringsplanen kan rettast til Midsund kommune, Servicekontoret.

Rådmannen